مصرف آنتي بيوتيك هاي خاصي در دوران كودكي باعث خرابي دندان ها در بزرگسالي مي شود. براساس تحقيقي كه توسط دانشمندان دانشگاه يوواي انگلستان انجام گرفته است، كساني كه در دوران شيرخوارگي و كودكي براي درمان بيماري هايي مثل عفونت گوش و گلودرد از آموكسي سيلين استفاده كرده اند، بعدها دچار مشكلات دنداني مي شوند. محققان اين مطالعه اعلام كرده اند كه هر چه كودكان بيشتر دارو و خصوصا آنتي بيوتيك مصرف كنند، بعدها دندان هاي دائمي آن ها بيشتر دچار مشكل مي شود.
دكتر كيانگ هانگ و همكارانش در اين تحقيق 579 نوزاد را از زمان تولد تا سن 32 ماهگي مورد بررسي قرار دادند. آن ها در اين تحقيق دريافتند كه تا سن يك سالگي 75 درصد كودكان حتما آموكسي سيلين مصرف كرده اند و تا سن
32 ماهگي حتما به 91 درصد آن ها اين آنتي بيوتيك تجويز شده است. دكتر هانگ، استاد دانشگاه يوو ا و سرپرست اين تحقيق درباره نتايج اين تحقيق مي گويد: نتايج تحقيق ما نشان مي دهد كه مصرف آموكسي سيلين در دوران شيرخواري و اوايل كودكي با مشكلاتي در دندان هاي دائمي فرد همراه است. اما تا وقتي كه تحقيقات ديگري انجام نشود و علت اين پديده روشن نگردد، نتايج اين تحقيق هيچ توصيه اي براي توقف مصرف آموكسي سيلين در دوران شيرخوارگي و اوايل كودكي نمي كند. البته پس از انتشار نتايج اين تحقيق، عده اي از دانشمندان علت افزايش خطر مشكلات دنداني در اثر مصرف آنتي بيوتيك ها را خود دارو نمي دانند. دكتر وترهاوس، استاد دانشگاه نيوكاسل، در اين باره مي گويد: به نظر مي رسد مشكلات دنداني مورد بحث در اين تحقيق، بيشتر به بيماري هايي كه براي درمان آن ها آموكسي سيلين تجويز شده است، ارتباط داشته باشد تا خود مصرف آموكسي سيلين.